Wyrażenia logiczne

Rozwiązując zadania wielokrotnie stajemy przed koniecznością dokonywania wyboru.

W Pythonie do tego celu używamy konstrukcji opisanych w materiale Instrukcja warunkowa.

W niektórych przypadkach sprawdzenie warunku prostego (na przykład a==b, a>b) nie wystarcza. Konstruujemy wtedy warunki złożone. Do tego celu wykorzystujemy operatory logiczne:


(Przykład_1)


Ćwiczenia:
Rozpatrzmy funkcję, która zwraca prawdę (True), gdy liczba jest podzielna przez 3 i nie dzieli sie przez 2, a fałsz (False) w przeciwnym przypadku. Można ją zapisać bez użycia instrukcji warunkowej.


(Przykład_2)


Ćwiczenie:
Czy potrafisz napisać funkcję, która sprawdza czy dany rok jest przestępny bez użycia instrukcji warunkowej?