Funkcja w funkcji

Rozpatrzmy następujące zadanie:

Proszę napisać jednoparametrową funkcję irs, której wynikiem jest n-ta w porządku rosnącym dodatnia liczba całkowita mająca tę cechę, że iloczyn cyfr tej liczby jest równy sumie cyfr tej liczby. Parametr n może przyjmować wartości od 1 do 98.

Przykłady:

wynikiem irs(5) jest 5,

wynikiem irs(11) jest 123,

wynikiem irs(69) jest 111126.

Zadanie pochodzi z Konkursu Logia16 (etap 1 zadanie 4).

Funkcje pomocnicze

Do rozwiązania tego zadania będziemy potrzebować dwóch funkcji pomocniczych suma_cyfr(liczba) oraz iloczyn_cyfr(liczba).

Proszę samodzielnie napisać funkcję iloczyn_cyfr(liczba). Można się wzorować na powyższej funkcji.

Funkcja główna

Do rozwiązania zadania irs będziemy wykorzystywać funkcje pomocnicze. Przez to kod funkcji będzie krótszy i czytelniejszy. Ułatwia to też testowanie.