Żuczek wchodzi na słup

Zadanie pochodzi z konkursu Logia13 (I.4) oraz Logia13 (II.2). Będziemy je wykonywać metodą kolejnych utrudnień. Zaczniemy od prostego przypadku, a skończymy na najtrudniejszym. Nawet jeśli w wersjach prostych niepotrzeba pętli, zachęcamy do rozwiązań dwoma metodami - z pętlą i ze wzoru. Proszę to potrkatować jako ćwiczenie na zrozumienie.

1. Żuczek w dzień

Proszę napisać funkcję kiedy(x), której wynikiem będzie liczba określająca, którego dnia mały żuczek znajdzie się na szczycie dziesięciometrowego słupa. Żuczek w dzień wspina się dziennie o x centymetrów. Załóż, że 1000 dzieli się przez x.

Przykłady:

Wynikiem kiedy(2) jest 500.

Wynikiem kiedy(1) jest 1000.

Poniżej znajduje się wersja bez pętli – stosujemy odpowiedni wzór.

2. Żuczek w dzień po raz drugi

Proszę napisać funkcję kiedy(x), której wynikiem będzie liczba określająca, którego dnia mały żuczek znajdzie się na szczycie dziesięciometrowego słupa. Żuczek w dzień wspina się dziennie o x centymetrów. Uwaga, 1000 nie koniecznie dzieli się przez x.

Przykłady:

Wynikiem kiedy(3) jest 334.

Wynikiem kiedy(4) jest 250.

3. Żuczek w dzień i w nocy

Napisz funkcję kiedy(x,y), której wynikiem będzie liczba określająca, którego dnia mały żuczek znajdzie się na szczycie dziesięciometrowego słupa. Żuczek w dzień wspina się o x centymetrów, w nocy osuwa się o y centymetrów. Załóż, że x >y.

Proszę spróbować rozwiązać z pętlą i bez pętli.

Przykłady:

Wynikiem kiedy(300,100) jest 5. Wynikiem kiedy(4,2) jest 499.

4. Ślimak

Napisz funkcję kiedy(x,y,z), której wynikiem będzie liczba określająca, którego dnia ślimak znajdzie się na szczycie dziesięciometrowego słupa. Ślimak pierwszego dnia startuje u podstawy słupa. Każdego dnia wspina się o x centymetrów. Każdej nocy osuwa się o y centymetrów, chyba że natrafi na półkę – wtedy zatrzymuje się na niej. Półki znajdują się co z centymetrów, licząc od podstawy słupa. Zakładamy, że x jest większe od y.

Wynikiem kiedy(300, 100, 100) jest 4,

Wynikiem kiedy(5, 3, 2) jest 250,

Podpowiedź: Pewną trudność może stanowić zsuwanie się ślimaka aż do… Proszę przyjrzeć się następującym przykładom.

Proszę poeksperymentować z różnymi wartościami.