Budowanie i modyfikowanie list

W Pythonie istnieje wiele gotowych poleceń operujących na listach. Korzystając z takiej metody należy najpierw podać nazwę listy, kropkę i nazwę metody, a następnie w okrągłych nawiasach wymienić jej argumenty. Zacznijmy od metod zmieniających zawartość listy:

append(element) – dodaje pojedynczy element na końcu listy;

extend(lista) – dodaje listę elementów na końcu listy; insert(element) – dodaje do listy pojedynczy element na wskazanej pozycji, istniejące elementy są w razie potrzeby przesuwane;

pop() – usuwa i zwraca jako wynik ostatni element z listy;

remove(element) – usuwa wskazany element z listy, jeśli podany element nie istnieje - pojawia się błąd;

Do zmiany kolejności elementów listy można wykorzystać następujące metody:

reverse() – odwraca kolejność elementów listy;

sort() – sortuje listę (od najmniejszego do największego elementu);

Dostępne są również dwie metody nie modyfikujące listy, a jedynie zwracające o niej pewne informacje:

count(element) – zwraca liczbę wystąpień danego elementu na liście;

index(element) – zwraca pierwszą pozycję danego elementu na liście, jeśli podany element nie istnieje – pojawia się błąd;