Zaawansowane operacje na listach

W języku Python można tworzyć tzw. listy składane. Wpisujemy odpowiednie wyrażenie i otrzymujemy jako wynik listę elementów zgodną z podanym opisem. Wyrażenie to ma następującą budowę:

[(jak budować elementy) (jaki jest zakres elementów) (dodatkowe warunki do spełnienia) ]

Jak się uważnie przyjrzymy, w definicji takiej listy występują te same elementy, co w instrukcji for tylko w innej kolejności. Proszę przeanalizować poniższe przykłady.

Listy składane znacznie upraszaczają zapis. Warto, więc włożyć trochę wysiłku i nauczyć się nimi posługiwać.

Proszę przeanalizować poniższy przykład.

Powyżej mamy przykład filtrowania. Tylko dla tych zmiennych, dla których zachodzi warunek, będzie generowana nowa wartość.