Znaki i kody

Każdy znak ma przypisany numer będący liczbą - kodem ASCII. Więcej: https://pl.wikipedia.org/wiki/ASCII Wynikiem funkcji ord(znak) jest kod ASCII znaku podanego jako parametr, funkcja char(liczba) ma działanie odwrotne, zamienia kod ASCII znaku na znak.

Proszę wykonanć kilka eksperymentów z małymi i wielkimi literami, a także cyframi.

Za pomocą pętli można wypisać cały alfabet:

Proszę wypisać małe litery, a potem cyfry.

Funkcje te są przydatne przy szyfrowaniu. Proszę przeanalizować poniższe przykłady.

Przesunięcie o 1.

Przesunięcie o podaną wartość.