Operacje na liczbach

Operacje arytmetyczne na liczbach całkowitych są przydatne przy szyfrowaniu.

Przesunięcie cykliczne

Rozważmy problem zamiany 0 na 1, 1 na 2, 2 na 3, …, 9 na 0.

Zamiana bez cyklicznego przesunięcia.

Zamiana z cyklicznym przesunięciem

Proszę zmodyfikować kod, aby przesunięcie było o 3.

A jak możemyzamienić 1 na 0, 2 na 1, 3 na 2, …, 0 na 9?

Dopełnienie

Rozważmy problem zamiany 0 na 9, 1 na 8, 2 na 7 …, 8 na 1,``9`` na 0.

A jak zamienić 10 na 19, 11 na 18, 12 na 17 …, 18 na 11,``19`` na 10.