Szyfrowanie

Szyfr podstawieniowy to takie przekształcenie, w którym każdy znak tekstu jawnego zastępowany jest przez inny znak/znaki szyfrogramu. Pisanie funkcji szyfrujących można sprowadzić do zdefiniowana dóch funkcji szyfruj_znak(), które przekształca jeden znak w inny według podanego sposobu i szyfruj()`, która przegląda szyfrogram znak po znaku i wykorzystując funkcję szyfruj_znak() zamienia poszczególne znaki.

Poniżej przykład szyfrowania z przesunięciem cyklicznym o 1.

Zmodyfkuj kod tak, aby można było szyforwać małe litery alfabetu łacińskiego.

Jeśli mamy inny szyfr podstawieniowy, wystarczy zmodyfikować funckję szyfrującą pojedynczy znak. Poniżej przykład szyfru hakerskiego, w którym A jest zastępowane przez @, O na 0, E na 3, H na #, a I na !. Pozostałe litery są bez zmian. Przeanalizuj program i napisz funkcję deszyfruj, która będzie deszyfrować.