Definiowanie funkcji

Tutaj jest miejsce, by napisać i przetestować własną funkcję. Przypominamy, że w programach korzystających z grafiki żółwia należy najpierw zaimportować moduł turtle:

from turtle import *

Życzymy powodzenia!

| Back to top