Sterujemy żółwiem

Jednym ze sposobów tworzenia grafiki w języku Python jest korzystanie z modułu Turtle. Został on napisany przy użyciu biblioteki Tkinter i umożliwia pisanie programów wykorzystujących ideę grafiki żółwia. Możemy tworzyć proste i bardziej złożone programy, wydając polecenia sterujące ruchem obiektu zwanego żółwiem. Polecenia języka Python, jak i komendy dla żółwia, oparte są na słowach w języku angielskim.

W programach korzystających z grafiki żółwia należy najpierw zaimportować moduł turtle:

from turtle import *

Podstawowe polecenia sterujące żółwiem

Tabela poleceń
Działanie Polecenie Wynik na ekranie
forward – naprzód fd(100) Żółw idzie naprzód 100 kroków
backward – wstecz bk(50) Żółw cofa się 50 kroków
right – prawo rt(90) Żółw obraca się w prawo o 90 stopni
left – lewo lt(45) Żółw obraca się w lewo o 45 stopni
pen up – podnieś pisak pu() Żółw podnosi pisak
pen down – opuść pisak pd() Żółw opuszcza pisak

Początkowo żółw znajduje się na środku okna zwrócony w prawą stronę. Jeśli wydajemy mu polecenia naprzód lub wstecz, to przesuwa się o podaną liczbę kroków w kierunku, w którym patrzy. Domyślnie żółw porusza się z opuszczonym pisakiem, rysując na ekranie linie. Jeśli przed przesunięciem żółwia podniesiemy pisak, żółw przemieszcza się nie zostawiając śladu.

Przesuwamy żółwia

Zastanówmy się teraz, co zrobi żółw po wydaniu mu poniższych poleceń.

  Q-13: Które polecenie obróci żółwia o 90 stopni w lewo?
 • (A) fd(90)
 • Nie, żółw się przesuwa.
 • (B) rt(90)
 • Żółw obraca się w prawo o 90.
 • (C) lt(90)
 • OK.
 • (D) lt(30)
 • Obrót w lewo, ale o inny kąt.
  Q-14: Żółw przemieścił się o 100 kroków do przodu. Wybierz wszystkie polecenia, jakie można wydać, by osiągnąć taki rezultat:
 • (A) fd(100)
 • OK.
 • (B) fd(120); bk(20)
 • Przed siebie o 100, wstecz 20, razem 100.
 • (C) bk(100)
 • Niestety nie, przesunął się wstecz.
 • (D) fd(10); fd(60); fd(30)
 • OK.

Ćwiczenie

W poniższym okienku activecode wpisano kilka przykładowych poleceń dla żółwia. Po naciśnięciu przycisku Run zobaczysz ich działanie. Sprawdź działanie innych komend dla żółwia. Pamiętaj, by po każdej wprowadzonej w programie zmianie ponownie nacisnąć przycisk Run.

| Back to top