Rysujemy drzewa

Napisz funkcję o nazwie drzewo(wys, n), po wywołaniu której powstaną rysunki takie, jak poniżej. Parametr wys określa wysokość pnia drzewa, a n stopień złożoności. Gałęzie na kolejnych poziomach są dwa razy krótsze, a kąt między gałęziami wynosi 60°.

Drzewa stopnia 1, 2, 3 i 4

Krok po kroku

Zastanówmy się, jak powstają drzewa o różnych stopniach złożoności i spróbujmy je narysować. Najpierw rysujemy drzewo stopnia 1, czyli sam pień. Żółw idzie do góry i wraca.

Teraz drzewo stopnia 2, czyli pień i dwa drzewa stopnia 1. Przy definiowaniu drzewa stopnia 2, korzystamy z drzewa stopnia 1.

A jak będzie dla drzewa stopnia 3? Czy sposób budowania takiego drzewa można opisać z wykorzystaniem drzewa stopnia 2?

Ogólnie

Teraz czas na zapis ogólny. Musimy uzględnić dwa przypadki.

Gdy n = 1, wtedy rysujemy tylko pień.

Gdy n > 1, wtedy rysujemy drzewo stopnia n przy pomocy drzewa stopnia n - 1.

Pozostało nam tylko obrócić drzewo, by rysowało się pionowo. Przesuńmy też żółwia w dół, dzięki temu rysunek będzie lepiej mieścił się na ekranie.

Inne drzewa

Proszę teraz samodzielnie napisać funkcję drzewo3(wys, n), po wywołaniu której powstaną rysunki takie, jak poniżej. Parametr wys określa wysokość pnia drzewa, a n stopień złożoności. Gałęzie na kolejnych poziomach są dwa razy krótsze, a kąt między gałęziami wynosi 60°.

Drzewa stopnia 1, 2, 3 i 4

Miejsce na rozwiązanie.

Czy można zrobić tak, by pień i gałęzie były brązowe, a liście zielone?

| Back to top