Rysujemy płatek Kocha

Napisz funkcję o nazwie platek(bok, n), po wywołaniu której powstaną rysunki takie, jak poniżej. Parametr bok określa długość boku płatka, a n stopień złożoności. Odcinki na kolejnych poziomach są trzy razy krótsze, a kąt między nimi wynosi 60°.

Płatek Kocha stopnia 1 i 2 Płatek Kocha stopnia 3 i 4

Krok po kroku

Zastanówmy się, jak powstaje płatek Kocha. Budowany jest on na bazie trójkąta, w którym zamiast boków rysowane są złożone łamane. Zaczynamy rysowanie od jednego boku i stopnia złożoności 1. Będzie to po prostu odcinek.

Teraz koch stopnia 2. Przy definiowaniu dla stopnia 2, korzystamy ze stopnia 1.

A jak będzie dla stopnia 3? Czy można to zapisać z wykorzystaniem rozwiązania dla stopnia 2?

Ogólnie

Teraz czas na zapis ogólny. Musimy uzględnić dwa przypadki.

Gdy n = 1, wtedy rysujemy tylko odcinek.

Gdy n > 1, wtedy rysujemy koch stopnia n przy pomocy kocha stopnia n - 1.

Pozostało nam tylko narysować cały płatek Kocha.

Inne fraktale

Proszę teraz samodzielnie napisać funkcję entlik(bok, n), po wywołaniu której powstaną rysunki takie, jak poniżej. Parametr bok określa długość małego odcinka, a n stopień złożoności.

entlik(10, 1)

Entlik stopnia 1

entlik(10, 2)

Entlik stopnia 2

entlik(10, 3)

Entlik stopnia 3

Miejsce na rozwiązanie.

| Back to top