Kolorowe rysunki

W Pythonie możemy tworzyć wielobarwne rysunki. Kolor pisaka ustalamy za pomocą funkcji pencolor(), kolor zamalowania wnętrza figury - funkcji fillcolor(). Oba kolory równocześnie można zmienić korzystając z funkcji color(), której parametry oznaczają kolejno: kolor pisaka i kolor zamalowania. Nazwy kolorów to np. black (czarny), red (czerwony), blue (niebieski), green (zielony), yellow (żółty), white (biały).

Spis wszystkich nazw kolorów znajduje się na stronie.

Przed rozpoczęciem rysowania figury, która ma być zamalowana, wywołujemy funkcję begin_fill() oznaczającą początek zamalowywania, a po zakończeniu rysowania funkcję end_fill().

Kolorowe ramki

Będziemy tworzyć rysunki za pomocą kolorowych linii. Przetestuj działanie poniższych przykładów. Zmodyfikuj podane kody tak, by uzyskać opisany w poleceniu efekt.

Ćwiczenie 1

Efektem wywołania funkcji ramka jest narysowanie niebieskiego prostokąta. Dodaj dwa nowe prostokąty, jeden w kolorze zielonym, drugi czerwonym. Długości boków nowych prostokątów powinny być odpowiednio dłuższe i krótsze od niebieskiego prostokąta o 5 pikseli.

Ćwiczenie 2

Będziemy rysować choinkę złożona z kilku różnej wielkości trójkątów. Możesz skorzystać z pomocniczej funkcji rysującej trójkąt równoboczny. Uzupełnij przykładowy kod. Dodaj brązowy prostokątny pieniek.

Czas na malowanie

Poza kolorem linii możemy zamalowywać wnętrze rysowanych figur. Należy pamiętać, by funkcje begin_fill() oznaczające początek zamalowywania oraz funkcja end_fill() - zakończenie malowania, były dodawane do kodu z jednakowym wcięciem.

Ćwiczenie 3

Skopiuj odpowiednie fragmenty rozwiązania ćwiczenia 2. Zmodyfikuj je w taki sposób, by użyte figury miały wnętrze zamalowane odpowiednim kolorem.

Ćwiczenie 4

Poniższy fragment kodu spowoduje narysowanie pasa złożonego z zamalowanych na czerwono kwadratów.

Ramka z czerwonych kwadratów

Zmodyfikuj funkcję ramka w taki sposób, by otrzymać kwadratową ramkę. Każdy bok ramki ma się składać z siedmiu kwadratów.

| Back to top