Losowe kolory w Pythonie

Do otrzymania losowego koloru możemy wykorzystać funkcję randrange() lub funkcję choice() pozwalającą wybrać jedną spośród podanych wartości.

Ćwiczenie 1

Podany kod powoduje narysowanie sześciokąta zamalowanego losowym kolorem. Uruchom go kilka razy, by sprawdzić jego działanie. Co należałoby zmienić, by otrzymać sześciokąty w losowych odcieniach zieleni?

Uwaga: Pracując w środowisku IDLE dostępne są dwa tryby kolorów - podawane składowe barw są liczbami całkowitymi z przedziału <0, 255> lub przyjmują wartości z zakresu <0,1). W drugim z tych przypadków do losowania koloru zastosujemy funkcję random(). Przełączanie trybu kolorów można wykonać poleceniem colormode() z parametrem odpowiednio 1 lub 255.

Ćwiczenie 2

Jeżeli chcemy ograniczyć liczbę losowanych kolorów, należy przygotować listę z nazwami wybranych barw, a następnie zastosować funkcję choice(). Zmodyfikuj poniższy przykład, by można było wylosować jeden z pięciu kolorów.

| Back to top