Złożone rachunki

Funkcje mogą obliczać wynik korzystając z różnych wzorów. Jednak czasem może to wymagać powtarzania kilku działań. Wtedy zwykle definiujemy pewną pomocniczą zmienną do wykonywania obliczeń cząstkowych, a po ich zakończeniu oddajemy do programu policzoną wartość tej zmiennej.

Ćwiczenie 1

Poniższa funkcja liczy sumę wszystkich liczb dodatnich mniejszych od podanej wartości n. Przetestuj jej działanie. Jaka jest najmniejsza z sumowanych liczb? Co należałoby zmienić, by do sumy dodawana była także liczba n?

Ćwiczenie 2

Napisz funkcję suma2(), która będzie sumować liczby z podanego przedziału od a do b, razem z jego końcami.

W pewnych sytuacjach funkcja zachowuje się różnie, w zależności od tego, jaka jest wartość przekazywanych do niej parametrów. Do pisania tego typu funkcji możemy wykorzystać instrukcję warunkową.

Ćwiczenie 3

Chcemy narysować dwukolorowy pasek złożony z kwadratów zamalowanych na przemian na czerwono i żółto. Poniższa funkcja kolory() zwraca kolor czerwony, jeśli liczba podana jako argument jest liczbą parzystą. W przeciwnym przypadku wynikiem jest kolor żółty. Zbadaj działanie funkcji dla różnych wartości parametru.

Kolorowe kwadraty

Zobacz, w jaki sposób są zamalowywane kwadraty rysowane przez pomocniczą funkcję rysuj. Co należałoby zmienić, by pierwszy kwadrat był zamalowany na kolor żółty?

Ćwiczenie 4

Napisz nową funkcję kolory(), dzięki której uzyskamy układ kwadratów taki, jak na poniższym rysunku.

Kolorowe kwadraty

Zmień funkcję kolory(), by co czwarty kwadrat był zamalowywany na żółto.

| Back to top