Wprawki w rysowaniu

Spróbujmy wykonać kilka ćwiczeń w programowaniu z wykorzystaniem modułu turtle. W każdym z trzech ćwiczeń dostępne jest okienko activecode do wpisywania poleceń dla żółwia. Po każdej wprowadzonej w programie zmianie naciśnij przycisk Run.

Ćwiczenie 1

Dokończ rozpoczęty kod, po uruchomieniu którego powstanie krzesło takie, jak na rysunku poniżej.

_images/krz.png

Aby sprawdzić efekt na ekranie graficznym naciśnij przycisk Run.

Ćwiczenie 2

Napisz kod, po uruchomieniu którego powstanie podium takie, jak na rysunku poniżej.

_images/podium.png

Spróbuj przygotować podium dla pięciu zwycięzców.

Ćwiczenie 3

Napisz kod, po uruchomieniu którego powstanie rysunek psa takiego, jak widoczny poniżej.

_images/pies.png

Zastanów się, co należałoby zmienić, by otrzymać rysunek żyrafy.

| Back to top