Rysujemy szlaczki

Pętlę for możemy wykorzystać do tworzenia rysunków złożonych z powtarzających się elementów. Zaczniemy od tworzenia popularnych szlaczków.

Uwaga: Jeśli rysunek nie mieści się w całości na ekranie, możesz przed rozpoczęciem rysowania przenieść żółwia w inne miejsce. Pamiętaj, by przemieszczać żółwia z podniesionym pisakiem.

Przetestuj działanie poniższych przykładów. Zmodyfikuj podane kody tak, by uzyskać opisany w poleceniu efekt.

Ćwiczenie 1

Poniższy kod spowoduje narysowanie 3 odcinków o długości 10 z odstępami 10. Spróbuj uzyskać następujący efekt:

  • zwiększ liczbę odcinków do 7
  • rysuj odcinki trzy razy dłuższe
  • zwiększ odstępy między odcinkami o połowę

Ćwiczenie 2

Poniższy kod spowoduje narysowanie 3 pionowych odcinków o długości 20 z odstępami 10. Spróbuj uzyskać następujący efekt:

  • zwiększ liczbę odcinków do 7
  • rysuj odcinki trzy razy dłuższe
  • zwiększ odstępy między odcinkami o połowę

Ćwiczenie 3

Spróbuj uzyskać poniższe rysunki:

Przykładowe rysunki

Zachęcamy także do własnych eksperymentów.

| Back to top