Kolor i grubość pisaka

Do tworzenia wielobarwnych rysunków możemy ustalać kolor pisaka inny niż standardowy. Do tego celu służą funkcje: pencolor() i color(). Funkcja pencolor() ma jeden parametr, natomiast funkcja color() może mieć jeden lub dwa parametry. Drugi parametr oznacza kolor zamalowania. Nazwy podstawowych kolorów są takie, jak ich brzmienie w języku angielskim: black (czarny), red (czerwony), blue (niebieski), green (zielony), yellow (żółty), white (biały).

Spis wszystkich nazw kolorów znajduje się na stronie.

Żółw może rysować pisakiem o dowolnej grubości. Do zmiany grubości służy jednoparametrowa funkcja pensize(), parametr jest liczbą i oznacza grubość pisaka.

Przykłady wykorzystania koloru i grubości pisaka

Przypuśćmy, że chcemy narysować niebieski kwadrat linią o grubości 3 pikseli. Przed rozpoczęciem rysowania ustalamy kolor i grubość pisaka.

pencolor("blue")
pensize(3)
for i in range(4):
    fd(100); lt(90)

Ćwiczenie 1

Poniżej fragment kodu wykorzystującego funkcje zmiany koloru i grubości pisaka.

Możesz zmienić kolor i grubość pisaka, używanego do tworzenia rysunku.

Ćwiczenie 2

Po uruchomieniu poniższego kodu powstanie rysunek domku. Obejrzyj go, następnie dopisz polecenia, dzięki którym domek będzie miał kwadratowe niebieskie okienko. Pamiętaj o podnoszeniu i opuszczaniu pisaka.

| Back to top