Funkcje z parametrem

Jeśli w zadaniu występują figury różnej wielkości, warto napisać jedną funkcję z parametrem, zamiast kilku rysujących np. mały kwadrat, średni kwadrat oraz duży kwadrat.

Funkcję z parametrami definiujemy w podobny sposób, co funkcję bezparametrową. Jedyna różnica polega na wymienieniu w nagłówku funkcji wszystkich jej parametrów. Parametry oddzielamy przecinkami.

def prostokat(parametr1, parametr2):
    instrukcje

Wywołując funkcję należy zastąpić parametry konkretnymi wartościami.

Przykłady definiowania funkcji

Przypuśćmy, że chcemy narysować kwadrat o dowolnej długości boku. Możemy napisać odpowiednią funkcję:

def kwadrat(bok):
    for i in range(4):
        fd(bok); lt(90)

Możemy teraz narysować układ kwadratów na ekranie:

kwadrat(100)
kwadrat(150)
kwadrat(200)

Ćwiczenie 1

Napisz funkcję jednoparametrową rysującą trójkąt równoboczny. Zastąp słowo pass (oznaczające nic nie rób) swoim rozwiązaniem. Spróbuj narysować własne układy złożone z trójkątów równobocznych.

Ćwiczenie 2

Napisz funkcję z dwoma parametrami rysującą prostokąt. Zastąp słowo pass swoim rozwiązaniem. Sprawdź, czy narysowany prostokąt ma szerokość 200.

Ćwiczenie 3

Naszym zadaniem jest narysowanie paska złożonego z kilku przylegających do siebie kwadratów:

Układ czterech kwadratów

Przygotuj definicję funkcji rysującej pas złożony z podanej liczby kwadratów, a następnie przetestuj działanie programu.

| Back to top