Zamalowywanie figur

Do zamalowywania wnętrza rysowanej figury potrzebne jest ustalenie koloru zamalowania za pomocą jednej z funkcji fillcolor() lub color().

Przed rozpoczęciem rysowania figury, która ma być zamalowana, wywołujemy funkcję begin_fill() oznaczającą początek zamalowywania, a po zakończeniu rysowania funkcję end_fill().

Zwróć uwagę na prawidłową wielkość wcięcia przed wywołaniem funkcji begin_fill() i end_fill(), powinna być dla obu funkcji taka sama.

Rysowanie zamalowanych figur

Przypuśćmy, że chcemy narysować kwadrat, który ma wnętrze zamalowane kolorem zielonym. Do definicji kwadratu należy dodać ustalenia dotyczące koloru, a cały kod ująć w funkcje begin_fill() i end_fill().

pencolor("black")
fillcolor("green")
begin_fill()
for i in range(4):
    fd(100); lt(90)
end_fill()

lub

color("black","green")
begin_fill()
for i in range(4):
    fd(100); lt(90)
end_fill()

Ćwiczenie 1

Poniżej fragment kodu rysującego zamalowany na czerwono pięciokąt.

Możesz sprawdzić, jak wygląda ten sam pięciokąt zamalowany innym kolorem. Zwróć uwagę, jak zmienia się kolor żółwia przy zmianie koloru pisaka i koloru zamalowywania.

Ćwiczenie 2

Po uruchomieniu poniższego kodu powstanie rysunek domku. Obejrzyj go, następnie dopisz polecenia, dzięki którym domek będzie miał kwadratowe okienko zamalowane na niebiesko. Pamiętaj o podnoszeniu i opuszczaniu pisaka.

Ćwiczenie 3

Po uruchomieniu poniższego kodu powstanie rysunek trzech okręgów. Spróbuj zmodyfikować go w taki sposób, by otrzymać zamalowane na żółto pawie oczko.

| Back to top