Proste obliczenia

Funkcje, które efektem jest motyw na ekranie, mają określony skutek. Można także definiować funkcje obliczające pewną wartość i przekazujące otrzymany wynik do programu. W Pythonie istnieje wiele dostępnych funkcji obliczeniowych, np. funkcja abs() daje w wyniku wartość bezwzględną podanej liczby, a funkcję pow() możemy wykorzystać do policzenia potęgi liczby o podanym wykładniku.

Ćwiczenie 1

Zbadaj działanie standardowych funkcji dostępnych w Pythonie dla kilku różnych liczb. Policz trzecią potęgę liczb 2, 3 i 4. Sprawdź, którą potęgą liczby 5 jest liczba 625?

Piszemy własne funkcje

Funkcję przekazującą wynik do programu, piszemy w taki sam sposób, jak inne funkcje. Jedyną różnicą jest dodanie słowa kluczowego return oznaczającego zwróć wynik, a po nim podanie wartości, jaką ma zwrócić funkcja. Polecenie return kończy działanie funkcji.

def obwod_kw(bok):
    return 4*bok

print(obwod_kw(25))

Ćwiczenie 2

Napisz funkcję obwod_tr(bok), której parametrem jest długośc boku kwadratu, a wynikiem obwód trójkąta równobocznego.

Ćwiczenie 3

Napisz funkcje obliczające obwód i pole prostokąta o podanych bokach.

Ćwiczenie 4

Janek pasjonuje się pomiarem prędkości. Na wyścigach usłyszał, że pewien rowerzysta poruszał się z prędkością 30 kilometrów na godzinę. Napisz funkcję, która obliczy prędkość rowerzysty w metrach na godzinę.

Ćwiczenie 5

Zosia rysowała pasek złożony z czerwonych kwadratów. Janek poprosił o wykonanie szlaczka z 8 kwadratów o długości boku 50 i odstępie między sąsiednimi kwadratami równym połowie długości boku.

Układ ośmiu kwadratów

Napisz fukcję pomagającą Zosi w obliczeniu długości wydrukowanego paska. Funkcja powinna działać prawidłowo dla różnych długości boku kwadratu.

| Back to top