Zmienne

W naszych programach często będziemy korzystać ze zmiennych. Można o nich myśleć jak o pudełkach, w których przechowujemy obiekt. Zmiennym nadajemy nazwy, przypisujemy wartości, by je później odczytywać i modyfikować. Warto zwrócić uwagę, że pojedynczy znak równości = oznacza przypisanie (czytamy przypisz), a podwójny == porównanie (równa się).

O zmiennych myślimy jako o określonym miejscu w pamięci, w którym może być przechowywany obiekt. W Pythonie zmienne są tworzone w momencie, gdy po raz pierwszy przypisywana jest im wartość. Stąd, aby korzystać ze zmiennych, trzeba im nadać wartość. Jednakże wartości zmiennych mogą być potem wielokrotnie zmieniane. Nazwa zmiennej:

Pamiętajmy, że w Pythonie wielkość liter ma znaczenie.

Rozważmy następujący problem zamiany wartości zmiennych. Na przykład, jeśli na zmiennej x mamy przypisaną wartość 3, a na y wartość 5, to chcemy, aby po wykonaniu programu było odwrotnie na x wartość 5, a na y wartość 3. W jakiej kolejności należy ustawić poniższe instrukcje?

        Q-1: W jakiej kolejności należy ustawić następujące instrukcje?pom = x
x = y
y = pom
        

W języku Python możliwa jest zamiana poprzez jednoczesne wykonanie dwóch instrukcji: x, y == y, x.

Jaka będzie wartość zmiennej liczba po wykonaniu ciągu instrukcji?

liczba = 321
liczba = liczba // 10
liczba = liczba // 10

Q-2: Zastanów się, a w razie problemów uruchom program.

| Back to top