Złożona instrukcja warunkowa

Załóżmy, że chcemy, by dany fragment kodu mógł dawać dwa różne wyniki. Korzystamy wtedy z innej wersji instrukcji warunkowej. Na początku obliczana jest wartość wyrażenia logicznego. Jeśli wynikiem jest True, wykonywany jest pierwszy blok kodu, a jeśli False – drugi.

Przypuśćmy, że chcemy, aby zmienna a miała nową wartość równą połowie a, ale tylko w przypadku, gdy jest liczbą parzystą. W przeciwnym przypadku zmienna a powinna zostać zmniejszona o 1. Poeksperymentuj z wielokrotnymi wywołaniami. Czy umiesz dobrać tak parametr, aby dwukrotnie był prawdziwy pierwszy warunek? A trzykrotnie drugi?

Ćwiczenie 1

Wynikiem funkcji wieksza(a,b) jest większa z podanych liczb. Co należałoby zmienić, aby otrzymać mniejszą liczbę?

Ćwiczenie 2

Poniżej znajdziesz kod, po uruchomieniu którego, powstanie rysunek korony.

_images/korona.png

Uruchom poniższy kod dla kilku różnych wartości parametru n. Zastanów się, dlaczego niektóre ząbki w koronie są zamalowane kolorem pomarańczowym, a inne żółtym. Od czego to zależy?

W pewnych sytuacjach jest możliwych więcej różnych wyników, np. liczba może być dodatnia, ujemna lub równa zero. Wtedy do instrukcji warunkowej dodajemy dodatkową część elif.

Ćwiczenie 3

Uruchom poniższy kod dla kilku różnych liczb i przeanalizuj jego działanie.

Ćwiczenie 4

Zastanów się, w jaki sposób można wskazać największą z trzech podanych liczb. Uzupełnij definicję funkcji najw() i przetestuj jej działanie. Pamiętaj, by sprawdzić działanie funkcji dla różnej kolejności parametrów: największa wartość na pierwszej, drugiej, trzeciej pozycji, dwie liczby równe itp.

| Back to top