Kolorowe rysunki

W zadaniach będziemy wykorzystywac poniższą funkcję.

Ćwiczenie 1

Chcemy narysować dwukolorowy pasek złożony z kwadratów zamalowanych na przemian na czerwono i żółto. Wynikiem funkcji kolory() jest kolor czerwony, jeśli liczba podana jako argument jest liczbą parzystą. W przeciwnym przypadku wynikiem jest kolor żółty. Zbadaj działanie funkcji dla różnych wartości parametru.

Kolorowe kwadraty

Zobacz, w jaki sposób są zamalowywane kwadraty rysowane przez pomocniczą funkcję rysuj. Co należałoby zmienić, by pierwszy kwadrat był zamalowany na kolor żółty?

Ćwiczenie 2

Napisz nową funkcję kolory(), dzięki której uzyskamy układ kwadratów taki, jak na poniższym rysunku.

Kolorowe kwadraty

Potem zmień funkcję kolory(), by co czwarty kwadrat był zamalowywany na żółto.

| Back to top