Instrukcja iteracji

Bardzo często w programach powtarzamy pewien ciąg instrukcji. Może to być realizowane przez instrukcję powtórz.

dla każdego elementu z kolekcji
  wykonaj ciąg instrukcji

Poniższa pętla wykona się 4 razy, odpowiednio dla każdego elementu z listy.

Użycie polecenia range(zakres) powoduje, że nie musimy podawać wszystkich wartości. Poniższa pętla będzie wykonana dla i od 0 do 9, czyli 10 razy. Zmienna i jest nazywana zmienną sterującą pętlą.

Proszę zmodyfikować drugą linijkę tak, aby wypisały się kolejne liczby nieparzyste.

Można zapisać to inaczej. Polecenie range(od, do, krok) może również przyjmować dwa lub trzy argumenty. Proszę poeksperymentować z różnymi wartościami.

range
Polecenie Przykład Wartości
range(zakres) range(4) 0, 1, 2, 3
range(od, do) range(5, 8) 5, 6, 7
range(od, do, krok) range(1, 6, 2) 1, 3, 5
range(od, do, krok) range(5, 0, -1) 5, 4, 3, 2, 1

| Back to top