Pętla while

Pętla while pozwala wielokrotnie wykonać ciąg instrukcji bez podawania z góry, ile razy pętla będzie wykonana. Dokładniej, pętla ta ma postać:

while warunek:
   ciąg instrukcji

Podany ciąg instrukcji jest tak długo wykonywany, jak długo warunek jest prawdziwy.

Odliczanie

Poniższy program wypisuje liczby tak długo, aż nie wypisze się 0.

W ramach ćwiczenia proszę zmodyfikować program tak, aby nie wypisywał 0.

Cyfry liczby

W drugim przykładzie dla danej liczby są wypisywane wszyskie jej cyfry, począwszy od ostatniej.

Wzorując się na powyższym przykładzie, proszę napisać funkcję suma_cyfr(liczba), której wynikiem jest suma cyfr danej liczby.

Wynikiem suma_cyfr(1234) jest 10.

W zadaniu jest błąd. Proszę go poprawić.

Losujemy szóstkę

Wykonujemy pętlę tak długo, aż nie wylosujemy liczby 6. W pętli losujemy liczbę z przedziału [1,6]. Jeżeli wylosujemy 6, kończymy działanie pętli.

Warto zwrócić uwagę, że jeśli chcemy skorzystać z generatora liczb losowych, musimy zaimportować odpowiednią funkcję from random import randint. Polecenie randint(od, do) losuje liczby z podanego przedziału. Więcej o losowości można znaleźć w dokumentacji języka Python.

Proszę napisać funkcję kiedy_6(), której wynikiem jest liczba prób potrzebnych do wylosowania liczby 6.

| Back to top