Projektujemy płoty

Dwa rodzaje sztachetek

Załóżmy, że płot składa się z dwóch rodzajów sztachetek, gdzie jedne są niższe, a drugie wyższe.

_images/plot12.png

Niższe będziemy oznaczać przez cyfrę 1, a wyższe przez 2. Dla kodu 1212121212 płot będzie wyglądał tak, jak na rysunku powyżej.

Zmień poniższy kod, aby został wygenerowany płot taki, jak we wzorcu.

_images/plot21.png

Możemy rozszerzyć zadanie o inne sztachetki 3 i 4. Proszę uzyskać następujące wzorce.

_images/plot34.png _images/plot211.png _images/plot4131.png

Generujemy kody

Napisz funkcję co_trzy(dlugosc), której wynikiem będzie ciąg złożony z 1, z wyjątkiem co trzeciej pozycji, na której występują 2. Długość ciągu określa parametr dlugosc i może przyjmować wartości od 1 do 100.

Wynikiem co_trzy(10) jest 1121121121.

Napisz funkcję co_10(dlugosc), której wynikiem będzie ciąg postaci 123456789012… Długość ciągu określa parametr dlugosc i może przyjmować wartości od 1 do 100. W funkcji jest błąd,znajdź i popraw go.

Wynikiem co_10(3) jest 123,

a wynikiem co_10(20) jest 12345678901234567890.

| Back to top