Suma liczb

Funkcje mogą obliczać wynik korzystając z różnych zależności.

Ćwiczenie 1

Wynikiem funkcji suma(n) jest suma wszystkich liczb od 0 do n-1. Przetestuj jej działanie. Jaka jest najmniejsza z sumowanych liczb? A jaka największa? Co należałoby zmienić, by do sumy dodawana była także liczba n?

A czy umiesz to zapisać bez pętli za pomocą wzoru?

Podpowiedź: weź pierwszy i ostatni element, potemdrugi i przedstotatni, …

Jaka jest suma liczb w każdej parze?

Ile jest par?

Ćwiczenie 2

Napisz funkcję suma2(a, b), której wynikiem będzie suma liczb z podanego przedziału od a do b, razem z jego końcami.

Zauważ, że w powyższym zadaniu można spkorzysatć z funckji z ćwiczenia 1. Czy wiesz jak?

Wskazówka: suma liczb z przedzaiłu [a,b] to suma liczb z przedziału [0,?] minus suma liczb z przedziału [0,?].

Ćwiczenie 3

Napisz funkcję suma_cyfr(n), której wynikiem będzie suma cyfr liczby n. Skorzystaj z podanego wzorca.

Ćwiczenie 4

Napisz funkcję suma_cyfrp(n), której wynikiem będzie suma parzystych cyfr liczby n. W rozwiązaniu jest błąd.Znajdź i popraw go.

| Back to top