Operacje na napisach

Tworzenie napisów

Napis w Pythonie będziemy traktowali jako ciąg znaków. Znaki umieszczamy między apostrofami ' lub cudzysłowami ". Szczególnym rodzajem napisu jest ciąg pusty – czyli taki, który nie zawiera żadnego znaku ''. Nie należy go mylić ze znakiem spacji ' '.

Spróbuj utworzyć dwie różne zmienne będące napisami, a następnie wypisać je w jednej linii.

Uwaga: proszę nie używać polskich znaków diakrytycznych!

Fragmenty napisów

Każdy znak w napisie ma swój numer zwany indeksem. Przy czym pierwszy znak ma index 0, drugi 1, …, a ostatni długość napisu - 1.

Utwórz dowolny ciąg znaków zawierający zdanie, a następnie wypisz osobno poszczególne słowa.

Elementy napisu

Czasem musimy sprawdzić, czy dany znak lub ciąg znaków zawiera się w innym ciągu. Wykorzystamy do tego celu instrukcję in.

Wykorzystując instrukcję in oraz zmienne, proszę wykonać kilka eksperymentów.

Znak po znaku

Do wypisywania poszczególnych znaków w ciągu możemy wykorzystać pętlę for. W pierwszym przykładzie wypisujemy litera po literze bez odwoływania się do indeksów, w drugim przeciwnie — odwołujemy się do indeksów.

Przeliteruj swoje imię – niestety można używać wyłącznie alfabetu łacińskiego.

Możesz też używać indeksów ujemnych.

Ciekawostki

Jak można odwrócić dany ciąg znaków? Czy można mnożyć znaki?

Na te pytania (i być może inne) znajdziemy odpowiedzi, analizując poniższe przykłady.

Jak z napisu 'abcd' utworzyć napis 'abbcccdddd'?

Jak…

To warto wiedzieć!

  • jak zamienić liczbę na ciąg znaków;
  • jak zamienić ciąg znaków – cyfr na liczbę;
  • jak sprawdzić kod ASCII znaku i znak odpowiadający liczbie?

Wypisz kody ASCII nastepujących znaków: a, z, A, Z, 0 i 9.

Więcej: https://pl.wikipedia.org/wiki/ASCII

| Back to top