Listy — podstawy

Tworzenie list

W języku Python do przechowywania wielu danych na jednej zmiennej służą listy. Elementami listy mogą być liczby, napisy, inne listy lub inne obiekty. Możemy stworzyć listę, podając obiekty, z których się składa.

Elementy listy

Do poszczególnych elementów listy można odwołać się, podając ich pozycję na liście. Pierwszy element ma numer 0. Pozycje można także numerować, korzystając z liczb ujemnych, ostatni element listy ma numer -1.

Jeśli potrzebujemy uzyskać dostęp do części listy, możemy skorzystać z dwukropka. Po nazwie listy należy podać w nawiasach kwadratowych pozycję pierwszego elementu, dwukropek oraz liczbę o jeden większą od ostatniego elementu w wybranym fragmencie. Jeśli wyodrębniany fragment zaczyna się od początku listy lub kończy się ostatnim elementem, liczbę pomijamy.

Możemy też wyodrębnić co któryś element z listy. Żądaną wartość podajemy po drugim dwukropku :. W szczególności może to być -1.

Wynikiem len(lista) jest długość listy. Możemy ją wykorzystać przy wypisywaniu wszystkich elementów listy za pomocą pętli for. Przy badaniu zawartości listy można także skorzystać z operatora in — jeśli dany element należy do listy, wynikiem będzie wartość True.

A jak wypisać elementy listy parami — pierwszy i drugi, trzeci i czwarty itd.? Proszę przetestować dla parzystej i nieparzystej długości listy.

| Back to top