Policz elementy

Ile zer jest w napisie?

Proszę napisać funkcję policz_0(kod), której wynikiem jest liczba wystapień 0 w parametrze kod.

Wynikiem policz_0('12034056078') jest 3,

wynikiem policz_0('11001001') jest 4.

Ile par?

Napisz funkcję ilepar(kod). Wynikiem funkcji jest liczba określająca, ile razy w podanym kodzie jako parametr występują pary takich samych sąsiednich cyfr. Parametr jest napisem składającym się wyłącznie z cyfr.

Wynikiem ilepar('6387644') jest 1,

wynikiem ilepar('212777') jest 2,

wynikiem ilepar('33455') jest 2,

wynikiem ilepar('3237') jest 0.

Przedstawione rozwiązanie nie jest kompletne, proszę je uzupełnić.

| Back to top