ABC języka Python

Instrukcja warunkowa

Proszę przetestować skrypt dla kilku różnych wartości zmiennej rok. Co się dzieje, gdy rok jest przestępny, a co, gdy nie jest?

Czy można zmodyfikować skrypt tak, aby wypisywał zawsze jakiś komunikat?

Dobierz tak x, aby zostały wypisane kolejno wszystkie komunikaty. Przetestuj skrypt wielokrotnie.

Pętla for

Ile różnych liczb zostanie wypisanych?

Zmodyfikuj skrypt tak, aby ostatnią wypisaną liczbą było 10.

Pętla while

Jaka liczba zostanie wpisana jako ostatnia?

Czy można zmodyfikować skrypt tak, aby zostały wypisane kolejne potęgi 3?